İSG Hizmetleri

Ortam Gözetimi
İş sağlığı ve Güvenliği Ortam Gözetimi İşyerinde, tüm vardiya çalışmaları dahil olmak üzere çalışma ortam gözetimi yapmak, Tüm çalışmaların, İş Sağlığı ve mevzuatına ve genel İş Güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesi için tavsiyelerde bulunmak, rehberlik yapmak, İç yönetmeliğin ve işyeri İSG politikasının oluşturulması çalışmalarına katılmak.

Risk Analizi
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analiziİşyerindeki tehlikelerin belirlenmesi, Risk analizlerinin yapılması ve risk değerlendirmesinden sonra bu riski ortadan kaldıracak, azaltacak tedbirlere karar verilmesi için gerekli çalışmaları planlamak, ölçüm, analiz ve kontrollerin yapılmasını sağlamak.

Periyodik Bakım ve Kontrollerin Takibi
İşyerinde İş Sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamaların takibini yapmak. Rutin olmayan teknik arızaların giderilmesinde gerekli iş güvenliği şartlarını sağlamak.

Acil Durum Planları
İşyerinde kaza, yangın, doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak ve takibini yapmak.

Yangın Çalışmaları
Yangın veya patlamalarının önlenmesi için gerekli çalışmaları planlamak ve uygulamaların takibini yapmak,alınacak tedbirleri belirlemek.

Acil Durum Planları
İşyeri Tasarım Makina Seçimİşyerinde kaza, yangın, doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak ve takibini yapmak.

Yeni Bölüm, Cihaz Alımı, Talimatlar
İşyerinde yeni bir bölüm ve sistem kurulacağı ya da yeni makina, cihaz alınacağında inceleme yapılarak iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun seçim yapılması için tavsiyelerde bulunmak. Tüm cihazların kullanma talimatlarının oluşturulmasını sağlamak.

Kişisel Koruyucu Seçimi
Kişisel Koruyucu EkipmanlarKişisel koruyucu donanımlarının seçimi, temini, kullanımı, bakımı, koruması için tavsiyelerde bulunmak.

Yıllık Çalışma Planı
Yıllık çalışma planını işyeri hekimi ile hazırlamak, uygulamak, çalışma ortamı gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yönetmelikte belirtilen örneğine uygun olarak doldurulan yıllık değerlendirme raporunu işverene, kurula ve bakanlığa bildirmek.

İş Kazası İnceleme, Düzeltici Faaliyet Planı
İş Kazası Önlemeİş yerinde meydana gelen iş kazası,meslek hastalığı veya herhangi bir tehlikeli olayın,inceleme ve araştırmasını yaparak önleyici ve düzeltici faaliyet planlarını yapmak ve uygulamasını takip etmek.

Kaza Kayıtları ve Bildirimler
Bütün iş kazaları ve meslek hastalıkların kaydını tutmak,ve kanuni gerekli bildirimleri yapmak.

Yıllık Eğitim Planı
Yıllık eğitim planı hazırlayarak, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler konularında çalışanları, iş sağlığı ve güvenlik temsilcilerini, kurul üyelerini yönetmelik hükümlerine uygun olarak eğitmek.

Kurul Toplantıları
İş sağlığı ve güvenliği kurul toplantılarının yönetmeliğe uygun yapılmasını sağlamak,kurul çalışmalarına katılarak gerekli açıklamalarda bulunmak,kurul kararlarının uygulanmasını izlemek.

Noter Onaylı Defter
Noter onaylı deftere işyeri gözetimi ile ilgili tedbir ve tavsiyeleri yazmak ve işverene iletmek.