Elektrik Peryodik Kontrolleri

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Kapsamında İşletmenizde Bulunan Elektrik (Pano Topraklaması, Gövde Topraklaması, Paratoner Topraklaması, Paratoner Koruma Alan Projesi, Tesisat Uygunluk Raporu, Kaçak Akım Rölesi Uygunluk Raporu vb.) Periyodik Kontrol ve Ölçümlerin Yapılması Elektrik Mühendislerimiz Tarafından Meger Cihazı İle Gerçekleştirilir.

Tüm Elektrik Panoları Etiketlenir.